مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از توسعه باراندازهای داخلی این بندر با سرمایه گذاری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

توسعه زیرساخت های بندرخشک پیشگامان با هدف راه اندازی فاز دوم

عضو هیئت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذاری بسیاری از فعالیت های دولتی این حوزه به بخش خصوصی را خواستار شد.

زیرساخت های ایجاد شده در بندرخشک پیشگامان منحصر به فرد و کم نظیر است

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک