مدیرعامل شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان از افتتاح رسمی فاز اول این مجموعه در سفر معاون اول رئیس جمهور به یزد خبرداد.

افتتاح رسمی بندرخشک پیشگامان با حضور معاون اول رئیس جمهور

در آستانه هفته درختکاری و با هدف حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز  1000 اصله انواع نهال در بندرخشک پیشگامان کاشته شد.

گسترش فضای سبز بندرخشک پیشگامان با کاشت 1000 اصله نهال

پروژه ها

بندرخشک پیشگامان قلب تجارت ایران

زنجیره تامین و لجستیک