همکاری استراتژیک راه آهن جمهوری اسلامی ایران و بندرخشک پیشگامان


در بازدید معاون برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از بندرخشک پیشگامان بر لزوم هم افزایی و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دو مجموعه تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان، نورالله بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل و صادق تخمه چیان مدیرکل بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از قسمت های مختلف بندرخشک پیشگامان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌‎ها و خدمات این بندر تعاونی قرار گرفتند.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن کشور، اندیشه، ابتکار و خلاقیت در بندرخشک پیشگامان را تحسین برانگیز دانست و به اهمیت فکر و اندیشه نو در کنار سرمایه گذاری اشاره کرد.
بیرانوند قرار گرفتن بخش های مختلف زنجیره تامین پیشگامان در کنار هم را کاری هنرمندانه خواند و ابتکارات مدیریتی را راهکار برخی از مشکلات اقتصادی جامعه دانست.
وی در ادامه برقراری تعامل سیستماتیکی بین راه آهن کشور و بندرخشک پیشگامان برای انجام پروژه های بزرگ و تسریع زیر ساخت های حمل و نقل کشور را مثبت ارزیابی کرد و تبادل اطلاعات را اولین و مهمترین گام برای پیشبرد این همکاری خواند و ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد اثرات مثبت این ارتباط دوسویه باشیم.
بیرانوند در پایان با بیان اینکه سرعت، هزینه و کیفیت در کنار ایمنی و امنیت از عناصر حیاتی سیستم حمل و نقل کشور است نگاه شبکه ای، همکاری های استراتژیک و استفاده از امکانات حوزه لجستیک را جهت بهبود در بالا بردن عملکرد کیفی و کمی ناوگان ریلی موثر دانست.